על השירות

על השירות

לקוח יקר,

מערכת זו פותחה על מנת לתת מידע מקיף לגבי השקעותיך בקבוצת אנליסט (אנליסט קופות גמל בע"מ ואנליסט שירותי בורסה ומסחר בע"מ).

המערכת מספקת מידע לגבי חשבונותיך בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי וכל זאת בהתאמה אשית וע"י זיהוי אישי במערכת.

באנליסט קופות גמל בע"מ ,

המערכת מכילה מידע אודות פרטיך האישיים , יתרותיך, והתנועות (הפקדות ומשיכות) שבוצעו במהלך השנה.

באנליסט שירותי בורסה ומסחר בע"מ

המערכת מכילה מידע אודות הרכב התיק, פירוט האחזקות , תנועות בניירות ערך ותשואת התיק מתחילת השנה